UntitledИнициатива на Национална Велосипедна Асоциация със съдейстието  на Европейката Велосипедна Федерация

www.ecf.com

Линк към манифеста на ЕCF, по повод последните избори за европейски парламент и кампанията, проведена през Май 2014  http://www.ecf.com/manifesto/

Изборите са добра възможност да бъдат получени обещания от Политическите партии. Ние трябва да ги стимулираме да обявят своята позиция относно въпросите с велосипедирането. Необходимо е да се направи следното:

1. „Пожелателно писмо” -  за велополитики за  следващия мандат на управление. Най-важното, което искаме да се случи в града ни във връзка с велоинфраструктурата и велополитиките.

  1. 2.   Документа ще бъде представен пред водещите политически партии, с покана за включване на велополитики в предизборните платформи.
  2. 3.   Отговорите от партиите ще бъдат разпространени сред веломрежите и поддръжниците на велосипеда като средство за ежедневно придвижване. Няма да посочваме на членовете си за кого да гласуват – всеки сам трябва да прецени в зависимост от включените велополитики в съответните предизборни платформи.

ПРИМЕРНО ПОЖЕЛАТЕЛНО ПИСМО ЗА ВЕЛОПОЛИТИКИ

Дефиниране на понятието „Велополитики”:

- Дейности с участието на НПО на Европейско, Национално, Регионално, Местно ниво за популяризиране на велосипедизма, като средство за ежедневно придвижване в града и начин за устойчив туризъм;

-Координирани мерки на много нива, разяснителни кампании в посока борба с ‘погрешните схващания’ за велосипедизма;

- Изграждане на велосипедна култура;

- Разясняване на  връзките в модела „Велосипедиране – Устойчив туризъм – Устойчив транспорт – Устойчиво развитие”

- Кампании за повишаване на осведомеността особено на ниво Общини и разясняване на високата възвращаемост на инвестициите по изграждане на велоалеи;

-Кампании за понижаване на опасностите и заплахите за Велосипедитите

- Осигуряване на източници за финансиране (Еврофондове) за изграждане на велоалеи и други решения за велоипедиране в градска среда (‘контра флоу’ – придвижване с  колело по еднопосочна улица в дясно срещу моторизирания трафик);

-популяризиране на велотуризма.

Организации, сдружения, клубове, движения, инициативни групи,  които очакваме да се включат в съставянето на ПИСМОТО:

ОРГАНИЗАЦИИ и СДРУЖЕНИЯ: Национална Велосипедна Мрежа”„Велоеволюция”, „Велоразходка”, „Да се качим на Колело”, „ВелоРусе” , Мtb-bg, Байкария, Bike-bg, Probike,  Biking.bg,  Адвентура, „Колоездене”, Български колоездачен съюз,  Сдружение „Зелен път”, Фондация “Спорт без граници” , “Велосипеден град” Бургас, „Екообщност” –  инициатива „Доброволци за велосипедна академия”, „Варна Диша”, „Велопловдив”, „Фактор”, „Устрем” варна

ВЕЛО-Клубове:  ”Нашата група” (София) Гетия Понтика (Каварна),  ”Крива спица” (Пловдив), “Настигни ме” (Пловдив),  Велоклуб “Устрем” (Варна), Велоклуб „Бургас”

КАМАПАНИИ: „Кампания на колела в малките населени места”, „eCommerceAcademy на колела”, „За велосипедни алеи в България”, „Критична Маса”, „За пешеходците и велосипедистите на Бургас”, „Всеки колоездач с номера си!”, „Think-Bike” (Мисли велосипедно), Велофайтон,

Вело Проекти: Евровело, „До работа с колело”, „Силата на колелото”

Примерни теми, които бихме приветствали в предизборните платформи:

Цели с индикатори:

1.  Приемането на Национална Велосипедна Стратегия/План.

Индикатор: формиране на работна група със срок за приемане на стратегията/плана

2. Включването на велополитики в Плановете за Регионално Развитие и Националната Стратегия за Регионално Развитие (НСРР) с цел получаване на целево Евро-финансиране за велополитики.

 Индикатор: срок за включването на велополитики в НСРР.

3. Създаване на вело-координационна структура на между-министерско ниво по подобие на “M.Velo” във Франция. Точно формулиране на ангажиментите на всяко Министерство по отношение на велополитиките.

Индикатор: Срок за формиране на работна група по въпроса.

4. Координирани действия по прилагането на изпратения от Международната Конференция на Министрите на Транпорта през 2011 до  Българското Министерство на Транспорта политичеки документ „Национални Политики за Популяризиране на Велосипедизма”

Индикатор:

- други национални политики за популяризиране на велосипедизма

- други вело-идеи, приложими и изпълними от бъдещото правителство.

Дейности:

1.  Формиране на работни групи, необходими за осъществяване на горните цели с осигурено финансиране за участващите.

2. Периодичен контрол на работните групи и актуализация на целите и дейностите.

3. Подпомагане и съдействие на Общините за координирана работа по Велополитики на местно ниво.

4. Наблюдение (screening) на текущите и бъдещи  Евро-проекти и обявления за предложения с възможност за финансиране на велополитики на национално, местно и НПО ниво.

Необходими ресурси:

1. Посочване на сумите,  отделяни до момента за велополитики

2. Определяне на необходимите суми за горните дейности и бъдещите инвестиционни намерения с национално и европейско финансиране.

Comments are closed.