Членове

Вие можете да станете член на НВА,  чрез заплащане на годишен членски внос в размер на 20 лева или чрез доброволно участие в кампаниите или инициативите на НВА в размер на два – три часа работа.

Comments are closed.