ВелоКултура – създаване на синергии между вело и културния туризъм. Сертифициране на ПЖЗ като културен маршрут в Института за Културни Маршрути.

Comments are closed.